OL1R
30/01/2018
Oprávnění pro značku OL1R bylo vydáno 2.10.2015. Nejedná se o první vydání této koncese, v roce 2015 však již byla tato značka volná.
OL1R je nyní využívána radioklubem Liberec jak pro závody v pásmu VKV, tak pro závodní aktivity na KV pásmech, zejména v pásmu 160m.
Poslední dobou nás, jako většinu radioklubů, trápí nedostatečný počet operátorů ochotných se věnovat týmové závodní činnosti. Tuto situaci řešíme soustředěním operátorů přilehlých regionů bez ohledu na členství v jakýchkoli radioamatérských organizacích.
Naším cílem je si zavysílat, pobavit se tím a neustále zvyšovat své povědomí o radioamatérské technice a vysílání.

OL4W
30/01/2018
Značku OL4W jsme dlouhá léta využívali pro klubovní závodní činnost včetně QRP aktivit. Po dohodě s Milanem OK1IF je od roku 2015 tato značka využívána výhradně pro jeho soukromé aktivity.

OK1KFQ
30/01/2018
OK1KFQ je jedna z historických klubovních značek v Liberci, která je dosud platná a pravidelně prodlužovaná. Aktivně ovšem není využívána.

VKV QTH Ještěd (JO70LR)
31/01/2018
VKV závodů se účastníme z liberecké "posvátné" hory Ještěd. Závody novodobé historie libereckého radioklubu jsme z tohoto QTH začali okolo roku 1980, tehdy ještě HK16e. Intenzivněji jsme začali závodit až po roce 1989 kdy se situace s rušením od TV vysílačů výrazně zlepšila instalací nové TV techniky.
Vybavení tvoří ICOM756PROIII a ICOM7600, DB6NT transvertor, PA, 2xM2 na rotátoru, 6x4el. fix, 3x4x5el.fix.

KV QTH Letiště Hodkovice nad Mohelkou
31/01/2018
Mnoho let jsme strávili hledáním vhodného QTH pro naše aktivity v pásmu 160m včetně exotických QTH jako byl např. hrad Trosky :-)
Nejlépe nám zatím vyhovuje lokalita letiště v Hodkovicích nad Mohelkou, kde jsou nám nakloněni i při pronájmu prostor v budově aeroklubu.
Vybavení tvoří ICOM756PROIII, ICOM7600, OM Power, vertikál 34m s kapacitním kloboukem, 2x obousměrný beverage SA+AS, NA-ME, 1x standardní beverage AF, 1x BOG (beverage on the ground) JA.

Městský radioklub Liberec - členové
07/02/2018
Členskou základnu RK Liberec tvoří:

OK1NY     Vladimír Hampl, předseda RK
OK1NU     Jan Havelka, člen rady
OK1FHG   Petr Hrbek, člen rady
OK1FTJ    Jiří Tichý, předseda rev. komise
OK1IF       Milan Stejskal
OK1JAC   Josef Jáč
OK1XLV   Luboš Velc
OK1JMS   Milan Skřivanec
OK1JSL    Jaroslav Sedlařík
OK1FFM   Milena Černá
OK1JMF   František Mrázek

... něco málo z historie
03/01/2017
Radioamatérská činnost v Liberci trvá mnoho desítek let. Za tuto dobu prošlo radioklubem mnoho desítek členů a z některých se stali postupem času aktivní radioamatéři.
Přibližně od roku 1970 bylo sídlo radioklubu v nevyhovujících prostorách suterénu v Žitavské ulici, od roku 1978 radioklub fungoval v podobných prostorách ve Felberově ulici, kde bylo reálné zhotovit maximálně dipól na 80m s napaječem dlouhým asi 50m. Na vysílání to opravdu nebylo.
Od roku 1986 sídlil radioklub v ulici Na čekané. Dům na úpatí Jizerských hor jsme dostali přidělený OV Svazarmu. Dům byl sice poměrně velký, ale značně zchátralý. Po delimitaci majetku Svazarmu po roce 1989 jsme se jej rozhodli prodat a ze získaných peněz financovat radioamatérskou činnost.
Formálně měl poté Radioklub sídlo ve VUTS a.s., nikdy tam však nedošlo k fyzické přítomnosti RK.

Současný stav
30/01/2018
Počínaje rokem 2013 má Radioklub sídlo v objektu firmy Applic s.r.o. v Puškinově ulici v Liberci. Zde máme také uskladněn materiál a máme k dispozici i technické zázemí firmy. Zejména před závody se zde konají i technické schůzky týmu OL1R a příprava techniky na závody.
Radioklub je dle zákona zapsaným spolkem pod názvem Městský radioklub Liberec z.s. Předsedou spolku je Ing. Vladimír Hampl.


OL1R
Městský radioklub Liberec z.s., Puškinova 445,
Liberec 46008, Česká Republika
IČO: 26531747
kontakt: ok1ny@applic.cz
OL1R
Hamradio contest team
  Městský radioklub Liberec, Puškinova 445, Liberec 46008
         webmaster: OK1NY,   ok1ny@applic.cz